Bestyrelsen

 

Her ses bestyrelsens medlemmer (fra venstre); Lars Merkelsen, Rune Duschek, Per Koch Jensen, Bertel Holm samt Niels Conradsen.