Vær opmærksom på følgende forhold, når I er i færd med salg eller køb af en parcel i grundejerforeningen:


Husk at fortælle grundejerforeningen, at jeres hus skifter eller har skiftet ejer – samt navn og kontaktdata på den ny ejer(e) – gerne med e-mail adresse.


Bidraget til G/F Damgården dækker kalenderåret. Bidraget betales én gang årligt af ejeren af parcellen på forfaldsdagen (2. maj). En eventuel fordeling af bidraget mellem sælger og køber ordnes via salgets refusionsopgørelse. For G/F Damgårdens medlemmer i Andelsboligforeningerne A/B Damgården I og II kan der gælde andre regler – information herom fås hos andelsboligforeningerne.


Sælger skal eventuelt huske at afmelde Betalingsservice.


Det er en god ide at gøre en ny ejer opmærksom på G/F Damgårdens hjemmeside, som giver muligheder for at se nyheder, service og rabatmuligheder, kontakt til bestyrelsen, samt hvad der tidligere er sket i foreningen.


Som sælger skal du huske at afmelde dit YouSee abonnement af TV-Pakker, bredbånd og telefoni. Samtidigt vil det være en god ide at informere køber af parcellen om mulighederne i grundejerforeningens kabelnetværk og aftale med YouSee, så TV, bredbånd og telefoni  kan fungere fra dag ét efter overtagelsen.