I 2023 vil prisen på service af jeres varmtvandsanlæg være kr.927,60 incl. moms (normalpris kr.1.546,00).

JT3 vil, som tidligere, kontakte den enkelte husstand for nærmere aftale, og det vil ske ud fra en mail som har titlen:

"Service fra JT3 Klima af Nilan anlæg"

Husk at melde tilbage til JT3, så vi kan fastholde denne specielle ordning, da prisen stadig er afhængig af, hvor mange husstande der deltager.

Der gives 10 % rabat på eventuelle materialer.

Eftersynet på Nilan VGU 250 omfatter som tidligere følgende:

  • Kontrol af kølemiddelstand, afrimningsfunktioner, termostater, anode (udskiftes ved tæring) samt filtre (evt. udskiftning).
  • Afprøvning af sikkerhedsfunktioner.
  • Rensning af kondensafløb og fordamper.
  • Måling af temperaturer (virkningsgrad).

Serviceaftalen omfatter ikke følgende:

  • Fejl opstået som følge af fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, tæringer, brand, ulykke, lynnedslag og reparationsarbejder udført af andre end JT3 klima A/S.
  • Materialer.

Ønsker du at blive tilmeldt serviceordningen, så send mig en mail via hjemmesiden.
 
Med venlig hilsen

Bertel Holm
Næstformand
Grundejerforeningen "Damgården"
Nivå den 05.01.2023