I 2024 vil prisen på service af Nilan varmtvandsanlæg være den samme som i 2023 nemlig

kr.927,60 incl. moms.
(normalpris kr.1.546,00)

Modstrøm har købt boligdivisionen af JT3 Klima A/S og styrker dermed mulighederne for at levere service på varmepumper og ventilationsanlæg til dig som kunde.

Men den enkelte husstand vil som tidligere blive kontaktet for nærmere aftale, og det vil ske med en mail som hedder:

"Service fra JT3 Klima af Nilan anlæg"

Husk at melde tilbage til JT3, så vi kan fastholde denne specielle ordning, da prisen stadig er afhængig af, hvor mange husstande der deltager.

Eftersynet på Nilan VGU 250 omfatter som tidligere følgende:

  • Kontrol af kølemiddelstand, afrimningsfunktioner, termostater, anode (udskiftes ved tæring) samt filtre (evt. udskiftning)
  • Afprøvning af sikkerhedsfunktioner
  • Rensning af kondensafløb og fordamper
  • Måling af temperaturer (virkningsgrad)

Reservedele, hjælpematerialer og miljøafgift er ikke inkluderet i aftalen. Disse faktureres til gældende dagspriser. Der ydes 10% rabat på materialer og reparationer.

Serviceaftalen dækker ikke:

  • Udkald og eventuelle reparationer, som udføres billigst i regning
  • Fejl opstået som følge af fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, tæringer, brand, ulykke, lynnedslag og reparationsarbejder udført af andre end JT3 klima A/S
  • Materialer

Ønsker du at blive tilmeldt serviceordningen, så send mig en mail via hjemmesiden.
 
Med venlig hilsen

Bertel Holm
Næstformand
Grundejerforeningen "Damgården"
Nivå den 04.01.2024