Går man en tur rundt i det store areal, som vores grundejerforening omfatter, vil man opleve en meget forskelligartet natur. Den strækker sig fra støjvolden ud mod Kongevejen, som ikke kun er et plantebælte mod støj og bilos, men nok så meget en frodighed af forskellige buske og træer. Vi deler den med Fredensborg kommune, og det samme gør vi med Myremosen, som er reguleret af Naturbeskyttelsesloven.
Som bestyrelse lægger vi stor vægt på, at foreningens områder fremstår velplejede, samtidig med de er et vigtigt bidrag til et attraktivt sted at bo. Grundejerforeningens matrikler omfatter både rekreative passede arealer og naturområder, hvor biodiversiteten kan trives.  I dag er fordelingen mellem de to typer arealer ca. 50/50, og den fordeling ønsker vi at bibeholde (se kortet under teksten).


Hvor mange grundejerforeninger kan prale af at have et åndehul for fisk, fugle og insekter som Myremosen midt i sit domæne? Her har vi også det store åbne område, som vi for meget længe siden anlagde som en ”blomstereng”, men naturen udvikler sig nu engang som den selv vil, og det har den så fået lov til indtil nu. Godt nok holdt i ave ved to gange om året at blive slået, så den ikke springer i skov, men vi har da planer om at prøve det med blomsterne igen på et mindre område. Vegetationen rundt om vores sydlige del af mosen bliver holdt nede, så det stadig er muligt at se der er vand i mosen. Man kan gå rundt om mosen, takket være den klippede sti.


Vi har også store dejlige græsarealer, hvor der blandt andet kan spilles fodbold ved de opstillede mål. For år tilbage blev her plantet store stedsegrønne træer og buske, som i dag pryder landskabet, samtidig med de fungerer, som en naturlig windbreaker. Senest er gammel og grim bevoksning blevet erstattet med en ny og åben.


Endelig må vi ikke glemme vores grønne veje, som vejtræerne udgør en væsentlig del af. En del af de gamle er i de seneste år blevet erstattet af trætyper der passer bedre i størrelse og vækst. Det er sket, efter vi i en årrække for Fredensborg kommune, som træerne tilhører, med beskæring har holdt udskiftningen tilbage så længe som muligt.


Alt i alt spiller det brogede landskab med den blandede vegetation i vores store område, og som vi gør alt for at passe på, så godt det er muligt, en meget stor og vigtig rolle i den samlede Biodiversitet, som igen er betegnelsen for såvel variationen indenfor og mellem arterne, som mangfoldigheden af alt liv på jordkloden, herunder dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land og i vand.

Nivå 2021