Hjertestarter i GF Damgården
 
Grundejerforeningen Damgården har i 2022 indkøbt og opsat en hjertestarter midt i foreningens område - hjertestarteren kan findes på http://hjertestarter.dk/ og er tilgængelig for både alarmcentralen og dermed også hjerteløbere. Placeringen er på Damhusvænget mellem de to sydlige boligblokke - vi opfordrer vore beboere til at gå en tur forbi og se, så de er bevidste om, hvor den er.

         

 
Kort afstand til en hjertestarter kan spare livreddende sekunder, så det er yderst glædeligt, at vore beboere nu har en hjertestarter centralt placeret - for en person med hjertestop tæller hvert eneste sekund.
 
Man kan finde meget mere info om Hjertestartere, hvor de findes og hvordan de bruges på kommunens hjemmeside:
https://fredensborg.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/hjertestarter
 
Såfremt man ønsker kurser i førstehjælp (herunder Genoplivning med hjertestarter) kan de købes for meget små beløb hos bl.a. Røde Kors:
https://www.rodekors.dk/foerstehjaelp/foerstehjaelpskursus